گرچه قبل از انقلاب مشروطیت برای اداره شهرها تشکیلاتی وجود داشت ولی نمایندگان مجلس مشروطه در سال 1296 قانونی مشتمل بر پنج فصل و یک صد و هشت ماده به عنوان قانون بلدیه به تصویب رساندند و تشکیل بلدیه (شهرداری ها) قانون شد.

گرچه قبل از انقلاب مشروطیت برای اداره شهرها تشکیلاتی وجود داشت ولی نمایندگان مجلس مشروطه در سال 1296 قانونی مشتمل بر پنج فصل و یک صد و هشت ماده به عنوان قانون بلدیه به تصویب رساندند و تشکیل بلدیه (شهرداری ها) قانون شد.

تاریخچه تشکیل بلدیه سده
در عید نوروزسال 1310در یکی از مدارس اصفهان صورت جلسه ای تنظیم و طی آن بلدیه سده تاسیس شد و از فروردین 1311ه.ش در خیابان در محکمه سده رسما کار خود را در یک ساختمان اجاره ای آغاز کرد چند سال بعد ساختمانی با الگوپذیری از شهرهای شمال در همان مکان بنا گردید.
 
تشکیل انجمن بلدیه
طبق قانون بایستی انجمن بلدیه تشکیل می شد و این انجمن با هفت عضو به ریاست آ سید علی آقا میرعنایتی تشکیل و اولین شهردار شهر را مشخص نمود.

امکانات اولیه بلدیه سده
 
در سالهای اولیه بلدیه سده یازده نفر نیرو داشت که شامل مفتش، سپور، رییس و احصئیه می شد که کار آن ها با توجه به اوضاع نابسامان آن زمان رسیدگی به امور بهداشتی و بی نوایان و حتی تاسیس بیمارستان بود.
 
آتش نشانی سده با یک گاری و چند بشکه آب و چند سطل کار خود را شروع کرد.

احداث خیابان در سده
 
احداث خیابان های اصلی شهر در زمان اولین شهرداروبا اعتبارات ملی از سال 1314شروع وتا سال 1328 به طول انجامیدتاریخچه خیابان کشی. در مطلبی تحت عنوان"مروری بر تاریخچه هشتاد ساله احداث خیابان در خمینی شهر" در شماره 110 دوهفته نامه فرصت و ردیف 1 مطالب دسته بندی شده سایت فرصت آنلاین موجود است . ساختمان جدید

شهرداری سده
مدتی بعد بلدیه سده به شهرداری سده تغییر نام داد و از در محکمه به ساختمانی که برای بخشداری سده در گورستان فروشان (محل فعلی شهرداری منطقه دو) ساخته شده بود انتقال یافت نشان شهرداری که قبلا شکل شکار و دروازه را داشت به یک درخت سیبری در میان خوشه های گندم تغییر کرد.

انتخاب شهرداران و دغدغه بومی بودن آنها
در تمامی دوره هاا نتخاب شهردار بومی از مطالبات مردم بود و در همین راستا سومین شهردار شهر بومی انتخاب گردید.
به تدریج با توسعه شهر و افزوده شدن روستاها و محلات به آن و ساخت و سازهای در شمال شهر و نیازهای جدید شهرداری نیز گسترش یافت و در سال 1370 دو ناحیه یک و دو تاسیس گردید که بعدا تعداد نواحی به چهار ناحیه افزایش یافت.
در حال حاضر شهرداری خمینی شهر دارای چهار ناحیه و چهار معاونت مالی و اداری، خدمات شهری، عمرانی و شهرسازی و پنج سازمان می باشد.
سازمان اتوبوسرانی در آذر 1370، آتش نشانی 1379 و تاکسیرانی در سال 1384 موتوری 1390 و رفاهی تفریحی در سال 1391 تاسیس شده اند.
36 شهردار از سال 1311 تا  1394 سکان شهرداری سده، همایونشهر و خمینی شهر را به عهده داشته اند.

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

شروع خدمت

پایان خدمت

1

حبیب الله خان وفایی

   

---

1310

1328

2

حسین شکوه

     

---

---

3

حیدرعلی اشرفی

   

دیپلم

1332

---

4

احمد خلیل

   

---

---

---

5

رضا شاهین

   

دیپلم

1334

---

6

احمد رستمی

   

لیسانس

1336

---

7

امیرحسین امینی

   

دیپلم

1337

---

8

محمدتقی میمندار دبیلی

   

---

1338

---

9

حیدرعلی اشرفی

   

دیپلم

1340

---

10

علی مهرابی

   

دیپلم

1342

---

11

عباسعلی صفاییان

   

لیسانس

1349

---

12

احمدرضا روحانی

   

لیسانس

1352

---

13

حسین سامانیان

   

لیسانس

1354

---

14

جواد خیری

   

لیسانس

1355

---

15

سیدمهدی صدیقی

   

دیپلم

1356

---

16

حیدرعلی اشرفی

   

دیپلم

1357

---

17

بهاءالدین میرزایی

مهدی

26/5/21

لیسانس

1357

25/11/58

18

سید اصغر لوح موسوی

سیدجواد

30/3/11

لیسانس

1359

13/11/59

19

اصغر ابراهیمی

---

---

دیپلم

1361

6/4/62

20

علیرضا نصر اصفهانی

---

---

لیسانس

1362

28/2/63

21

فیض ا... مویدی میردامادی

سید یحیی

1329

لیسانس

1363

3/4/64

22

سیروس اسدی اسکندری

آقاجان

15/5/32

لیسانس

1363

22/5/54

23

ناجح پامناری

صادق

12/2/32

لیسانس

1364

2/7/68

24

قاسم حسینی

احمد

1328

دیپلم

1368

7/6/70

25

علی محمد رضوانی

حیدرقلی

1326

دیپلم

1370

5/4/72

26

منصور نجفی

حسین

1335

دیپلم

1372

9/7/74

27

غلامرضا حسین پور

علی محمد

1/8/35

لیسانس

1374

24/4/76

28

ناصر نفری

شکرا...

1/10/41

لیسانس

1376

18/3/78

29

محمود عابدی

رضا

1338

لیسانس

1378

11/2/82

30

عباس کمالی

عبدالحسین

2/12/34

لیسانس

1382

---

31

مهدی مختاری

احمد

1351

لیسانس

15/7/85

15/11/85

32

علیرضا خامسی پور

حسن

1338

لیسانس

15/11/85

29/3/86

33

محمد شرفا

محمدرضا

1350

لیسانس

29/3/86

1/9/86

34

عزیزا... پورکاظم

علی

1340

فوق لیسانس

1/9/86

4/90

35

محمد شرفا

محمدرضا

1350

فوق لیسانس

5/90

12/6/92

36

اصغر حاج حیدری

فتح اله

1346

لیسانس

13/6/92

---

 

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
sess8
آدرس :

استان اصفهان خمینی شهر، میدان قدس


کدپستی:

8413711111


تلفن تماس:

03133646102