وظایف سازمان:

بر اساس ماده دو اساسنامه سازمان آتش نشاني، وظايف اين سازمان به شرح زير اعلام گرديد:

1- نجات جان انسان ها، مهار و اطفاء حريق و حفاظت از ثروت هاي ملي در مقابل آتش سوزي و عوارض و سوانح ناشي از آن

2- برنامه ريزي و تعيين خط مشي در امور مربوط به آتش نشاني و خدمات ايمني

3- آموزش هاي لازم در امور آتش نشاني و خدمات ايمني در سطوح مختلف سازمان براي کارکنان و افراد خارج از سازمان طي برنامه هاي زمان بندي شده

4- ايجاد و توسعه ايستگاه هاي مورد نياز و بهره برداري از آنها

5- نظارت بر عمليات موسسات و شرکت هاي دولتي و خصوصي سرويس دهنده امور آتش نشاني و خدمات ايمني

6- انجام ترتيبات لازم جهت مقابله و تمهيدات لازم جهت کاهش آثار سوء ناشي از حوادث و سوانح طبيعي و غير طبيعي

7- نظارت و کنترل بر تحقق شرايط ايمني ساختمان ها و استانداردهاي تجهيزاتي ساختمان ها در مقابل سوانح گوناگون (زلزله، آتش سوزي، برق گرفتگي، سيل، بمباران هاي شيميايي و اتمي و ...)

وظايف گروه عملياتي اطفاء حريق :

شرکت در حوادث:

- اطفاء انواع آتش سوزيها شامل : منازل مسکوني ، اماکن تجاري ، توليدي ، صنعتي ، عمومي ، آموزشي ، اداري ، خودرو، مناطق جنگلي و ...

- حوادث انفجار ناشي از انواع گازها اعم از گاز شهري و مايع و گازهاي قابل انفجار و مخازن تحت فشار و...

وظايف گروه عملياتي امداد و نجات :

شرکت در حوادث:

- مسموميت و خفگي ناشي از نشتي گاز

- حوادث مربوط به آسانسور (گيرکردن کابين ، محبوس شدن و ...)

- سقوط افراد به داخل چاه و ريزش ديواره چاه

- گيرکردن افراد در ارتفاع

- گيرکردن اعضاي بدن در اشياء مختلف مانند چرخ گوشت و ...

- ريزش آوار

- حوادث برق گرفتگي

- گير کردن انگشت در داخل انگشتر يا حلقه هاي فلزي

- ورود جانوران وحشي و موذي(مار ، عقرب و ...) به داخل محل زندگي افراد

- حوادث شديد خودرويي و محبوس شدن افراد در داخل خودرو

- غرق شدن افراد در استخرها ، حوضچه ها ، آببندانها، سدها و ...

و هرگونه حادثه اي که جان و مال افراد را تهديد مي نمايد .

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
sess37
آدرس :

استان اصفهان خمینی شهر، میدان قدس


کدپستی:

8413711111


تلفن تماس:

03133646102