میزان پیشرفت پروژه: 95

بررسی مشکلات و مطالبات منطقه جوی آباد با حضور رئیس و اعضای شورای شهر خمینی شهر
دیدار رئیس و اعضای شورای شهر به اتفاق شهردار و تیم عمرانی و اجرائی شهرداری با معتمدین ،نخبگان و اهالی منطقه جوی آباد در مسجد حضرت قمر بنی هاشم (ع)
همراه با طرح مطالبات، درخواست ها، مشکلات، پرسش و پاسخ با رئیس شورای شهر و شهردار خمینی شهر