در گذشته و قبل از تصویب ماده واحده قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی زیر نظر شهرداری ها مصوب 28 خرداد 1359 شورای انقلاب و قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون فوق الذکر مصوب 72/05/20 مجلس شورای محترم اسلامی که در تاریخ 72/06/07 به تأيید شورای محترم نگهبان رسیده، اداره و نظارت بر امور تاکسیرانی توسط ادارات و سازمانهای مختلف از جمله فرمانداری – بخشداری – شهرداری – راهنمایی و رانندگی – شرکتهای تعاونی و در بعضی از شهر ها، تشکیلات صنفی نظیر اتحادیه تاکسیرانان و انجمن های صنفی و مشابه که تمامی یا بخشی از امور تاکسیرانی را بر عهده داشتند اداره می شد و به لحاظ مدیریتهای مختلف قانون واحدی نبود تا به صورت محور و با جلوگیری از موازی کاری بتواند این مبحث مهم در حیات شهر ها را ساماندهی نماید اما با تصویب قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی ناظر بر انواع تاکسی های شهری شامل گردشی- راهی- ویژه- بی سیم- راه آهن- ترمینال ها- شرکتهای حمل و نقل مسافر درون شهری(آژانس های تاکسی سرویس)-فرودگاه و مشابه در سال 1372 کلیه قوانین پراکنده و مقررات قبلی و مغایر با قانون ماده واحده لغو و اداره امور تاکسیرانی بطور متمرکز به وزرات کشور محول گردید و این وزارتخانه موظف شد در اجرای آيین نامه موصب 74/08/10 هیات محترم دولت نسبت به تهیه آيین نامه اجرایی برای قانون…. و در اجرای مواد 54 و 84 نسبت به تأسیس سازمانهای تاکسیرانی در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت (مستند به آخرین سرشماری عمومی و رسمی کشور) و واحد تاکسیرانی در شهرهای دارای جمعیت کمتر از 200 هزار نفر اقدام نماید و پس از تهیه آیین نامه و دستورالعمل احرایی آیین نامه مذکور عملا مدیریت تاکسیرانی بر عهده شهرداریها وسازمان های تاکسیرانی واگذار گردید که بر همین اساس هم سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی که سازمانی است وابسته به شهرداری خمینی شهر با هدف اصلی ارایه خدمات به تاکسیرانان شهرستان خمینی شهر طبق اساسنامه مصوب شماره5486/1/3/24 مورخ 84/5/1 وزارت محترم کشور شروع به کار نموده و مسئولیت نظارت و کتترل و بازرسی بر تاکسی های خطوط و تلفن بی سیم و جذب سهمیه تاکسی جدید را جهت بهینه سازی ناوگان تاکسی شهری از الویت های خود داشته و دارد و هم اکنون با 2000 تاکسی مشغول به انجام وظیفه می باشد.

تعداد کارکنان سازمان در سال 96 نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
Captcha
آدرس :

استان اصفهان خمینی شهر، میدان قدس


کدپستی:

8413711111


تلفن تماس:

03133646102