میزان پیشرفت پروژه: 80

شهردار حاج حیدری: اجراء و تکمیل ۳۰ طرح عمرانی ،خدماتی ،فرهنگی در هفته های آینده

نویدی جدید و خوش برای خدمت به مردم خمینی شهر

حرکت موتور محرکه مجموعه شهرداری در شرایط سخت مالی و اقتصادی برای توسعه و عمران شهری

جلسه ۵ ساعته شهردار خمینی شهر با مجموعه تیم عمرانی ،خدماتی ، اجرائی و مالی برای تکمیل و اتمام طرح های در دست اجراء در سطح شهر

بازدید

  • ویدیو یک

نوشتن دیدگاه

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
sess105
آدرس :

استان اصفهان خمینی شهر، میدان قدس


کدپستی:

8413711111


تلفن تماس:

03133646102