میزان پیشرفت پروژه: 80

شهردار حاج حیدری: اجراء و تکمیل ۳۰ طرح عمرانی ،خدماتی ،فرهنگی در هفته های آینده

نویدی جدید و خوش برای خدمت به مردم خمینی شهر

حرکت موتور محرکه مجموعه شهرداری در شرایط سخت مالی و اقتصادی برای توسعه و عمران شهری

جلسه ۵ ساعته شهردار خمینی شهر با مجموعه تیم عمرانی ،خدماتی ، اجرائی و مالی برای تکمیل و اتمام طرح های در دست اجراء در سطح شهر

بازدید
  • ویدیو یک