افزایش نرخ کرایه خطوط به شرح جدول زیر مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

شرح نرخ افزایش کرایه مصوب شورای شهر سال98
میدان امام - چهار راه وفایی 3000 تومان
جوی آباد -چهار راه وفایی 2000تومان
میدان قدس - استقلال 1500 تومان
دانشگاه پیام نور - محمودیه 1000 تومان
میدان امام - سه راهی الغدیر 1500 تومان
میدان امام - آدریان 1500 تومان
میدان 22 بهمن - سه راهی الغدیر 1500 تومان
خطوط گردشی ورودی 700تومان
قیمت هر کورس 200تومان

نرخ کرایه سرویس مدارس سال تحصیلی 99-98

نوع خودرو

کرایه پایه مصوب سال 99-98

(تا 3 کیلومتر)

کیلومتر اضافه

(بیشتر از 3 کیلومتر)

سواری

805000ریال

46000ریال

ون

65500ریال

37000ریال

مینی بوس

635000ریال

35000ریال

ضمنا بر اساس مصوبه کارگروه 18 به هر دانش آموز ماهیانه مبلغ 25000 ریال به نرخ های فوق اضافه میگردد.

  • در صورت دایر بودن مدارس در روزهای پنجشنبه، 15 درصد به مبلغ کرایه اضافه میگردد.
  • سرویس دهی فقط طبق ظرفیت کارت خودرو

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
Captcha
آدرس :

استان اصفهان خمینی شهر، میدان قدس


کدپستی:

8413711111


تلفن تماس:

03133646102