وضعیت وسایل نقلیه سازمان(خودورها اطفائیه  ، امداد و نجات و...)

 

رديف

نوع خودرو

شماره انتظامي

كار بري

تعداد

( دستگاه)

اطفائیه

 

نجات

 

اداری

 

خودروهاي آتش نشاني ونجات

1

ولوواف12

825س 12ایران 23

*

 

 

1

2

 كاميون آتش نشاني (بادسان)

878س 46ایران 23

*

 

 

1

3

كاميون آتش نشاني (بادسان)

888ع28ایران43

*

 

 

1

3

بنز1921

634 س 46ایران23

*

 

 

1

4

بنز1921

686س 46ایران 23

*

 

 

1

5

بنز911

896س 46ایران 23

*

 

 

1

6

كاميون آتش نشاني (رنوميدلام)

 

697س16 ایران 23

*

 

 

1

7

كاميون اتش نشاني (ايسوزو)

 

481س 24ایران 23

*

 

 

1

 

كاميون اتش نشاني (ايسوزو)

 

 

*

 

1

8

نردبان مكانيكي 32متري

-----

 

*

 

1

9

خودوری امداد ونجات(فوتون)

198ع 58 ایران 23

 

*

 

1

10

نیسان وانت پیکاپ

525س87ایران 23

 

*

 

1

11

امبولانس (ميني بوس )

849س 46ایران 23

 

*

 

1

پيشرو

12

نيسان

688س 46ایران 23

 

 

*

1

13

نيسان (اطفائیه)

645س 46ایران 23

*

 

 

1

14

موتورسيكلت آتش نشان

627ایران37882

*

 

 

1

15

موتورسيكلت آتش نشان

627ایران37881

*

 

 

1

اداري

16

پيكان سواري

557س 43ایران23

 

 

*

1

17

پژو405

176س75

 

 

*

1

18

مزدادوكابين آبی

744س 17

 

 

*

1

19

مزدادوكابين نقره ای

291ن 22ایران 43

 

 

 

*

1

 

 

 

جمع

11

5

5

21

 

 

 

   دانلود : mashinList.pdf           حجم فایل 76 KB