مهندس عزت الله صفار (معاونت خدمات شهری)

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی

 

سوابق وفعالیتها:

1- رئیس فضای سبز

2- رئیس سازمان تاکسی رانی

3-رئیس امور اداری شهرداری خمینی شهر

4-شهردار منطقه چهار

5- شهردارمنطقه یک

6-معاونت خدمات شهری

 

 

شرح وظایف

  • سیاستگذاری،برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت برتامین و توسعه خدمات شهری مورد نیاز شهروندان 
  • برنامه ریزی و نظارت بر حفظ بهبود محیط زیست شهر 
  • سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت و بهداشت محیط شهر
  • سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت بر رفع  تخلفات شهری
  • برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهر

 

واحد های زیرمجموعه معاونت خدمات شهری

مسئول امور شهر: مهندس حجت الله کارگران 

 مدیرسیما و منظر فضای سبز: مهندس قاسم قائدی 

 

واحد بازیافت :

مهندس محسن حاج ابراهیمی 

مهندس رضا برخذی دبیر کمسیون بند20وبند14، ماده 55 شهرداری 

 

واحد اجرائیات:

حمید رضا خسروی 

 

 031-33884819  خمینی شهر - میدان نماز - ساختمان شماره 2 شهرداری - طبقه 3

گزارش تصویری