در جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران امشب آسمان پایانه مهربین نورافشانی شد

  • در جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران امشب آسمان پایانه مهربین نورافشانی شد

در جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران امشب آسمان پایانه مهربین نورافشانی شد

حضور مردم همیشه در صحنه خمینی شهر در آیین نور افشانی جشن انقلاب

به همت اداره روابط عمومی شهرداری و پایانه مسافربری مهربین خمینی شهر