تجلیل و قدر دانی از زحمات مدیر عاملان سازمانهای اتوبوس رانی، تاکسی رانی، خدمات موتوری و مجموعه رانندگان و نیروهای بخش اداری ناوگان حمل و نقل شهری خمینی شهر

با حضور فرماندار و معاونین، رئیس و اعضای شورای شهر، شهردار و رئیس پلیس راهور شهرستان خمینی شهر به مناسبت ۲۶ آذر روز حمل و نقل

همراه با اعلام گزارش و بررسی آخرین وضعیت ناوگان حمل و نقل شهری و راهکار حل مشکلات موجود جهت درج در بخش شهرداری و سازمان تاکسی رانی

تجلیل و قدر دانی از زحمات مدیر عاملان سازمانهای اتوبوس رانی، تاکسی رانی ، خدمات موتوری و مجموعه رانندگان و نیروهای بخش اداری ناوگان حمل و نقل شهری خمینی شهر